Adaptacija potkrovlja Ytong-om

potU skladu sa vremenom, potrebama savremenog društva i iskorištavanjem svakog kvadrata koje nameću razne okolnosti, mijenjaju se i zahtjevi stanovanja. Stambeni prostor često je ograničen mnogim faktorima kao što su prenaseljenost urbane sredine, preseljenja zbog posla, privremeni boravak, ali i budžet kao jedna od najbitnijih stavki, pa se tako veoma često susretnemo i sa prostorima u potkrovlju koja mogu da budu prostor sa različitom namjenom, stambenom, ali i radnom. Ujedno ovo je prostor koji je pogodan za sve vrste, ali i za adaptaciju, obnovu i preuređenje. Continue reading

Kako ubaciti titl u film?

titl1Film je jedna od najpopularnijih umetnosti na svetu, pa kao jedna globalna sfera nastaje u svim krajevima sveta, na svim jezicima. Kako jezik, pogotovo u umetnosti ne treba da bude barijera koja će recipienta sprečiti da u njoj uživa, tako prevođenje ili titlovanje filma predstavljaju rešenje.

Kako bioskop posećuje neznatna populacija, a filmovi se veoma retko kupuju, tako je najučestalija, a ujedno i najveća baza filmova – internet, odnosni razni sajtovi ili torenti. Continue reading

Hosting – šta je to?

hostHosting predstavlja servis, tj. usluge koji plaćate hosting provajderu koji ste odabrali. Ono što time dobijate je određeni prostor koji u stvari tako zakupljujete u njegovom serveru (računaru). Taj virtuelni prostor služi vam za web sajt, ali da bi isti bio na internetu, računar gde se vaš web sajt nalazi, odnosno server, mora stalno da bude povezan sa internetom.

Profesionalci u ovom poslu, odnosno hosting provajderi imaju servere koji su veliki i moćni, te oni hostuju vaš sajt i obezbeđuju da on bude neprekidno online, odnosno vidljiv za posetioce. Continue reading

Kako ubrzati indeksiranje strana na guglu

guglAutoritet nekog sajta gradi se pre svega kvalitetnim i mnogobrojnim dolaznih linkova koji su uejdno i pokazatelj kvaliteta određenog sajta i njegovog sadržaja. Svaki link sa nekog drugog spoljašnjeg sajta predstavlja jedan „glas“ za vaš sajt.Ukoliko neki jaki linkovi linkuju na sadržaj sajta, sajt i njegov sadržaj vrlo brzo će biti indeksovani. Kako bi drugi sajtovi linkovali na sadržaj vašeg sajta, neophodno je da njegov sadržaj bude veoma kvalitentan, originalan, izdvajajući se od svega onoga što nude drugi sajtovi. Continue reading

Ko upotrebljava GPS – navigacioni sistem

gpsPrimena GPS – prijemnika je raznovrsna, na kopnu, moru, zraku, a omogućava da se zabeleže sve kote i tačke na Zemlji i tako pomogne navigacionom sistemu koji onda usmerava kako do njih da se dođe. Primena GPS-prijemnika moguća je gotovo svuda, osim na mestima gde se javlja nemogućnost prijem signala, kao što su tuneli, pećine, garaže, podzemne lokacije, unutar zgrada, te na lokacijama ispod vode. Continue reading

GPS za početnike

gpsGPS je skraćenica za Global Positioning System, i predstavlja mrežu satelita koji kontinuirano šalju informacije koje su kodirane,  a na osnovu kojih se precizno može odrediti gde se tačno nalazite bez obzira na bilo koju zemlju sveta. Zasniva se na skupini satelita Ministarstva odbrane SAD-a koji neprestano kruže oko Zemlje, a sami sateliti šalju veoma slabe radio signale koji na taj način omogućuju GPS-prijemniku da odredi svoj trenutni položaj na Zemlji. Continue reading

Putujmo u Vrnjačku Banju!

vrSrbija je zemlja koja je izuzetno bogata turističkim sadržajima, ali se nažalost veoma malo ulaže u promovisanje istog. Nedovoljan broj reklamnih kampanja, ali i nezainteresovanost za ulaganje u turizam Srbije, upoznavanje sa njenim znamenitostima i prirodnim resursima, svakako utiče na turizam kao jednu od veoma bitnih privrednih grana. Ipak, preostaje uglavnom da se posetioci putem internet pretraživača upoznaju sa destinacijama koje bi želeli da posete. Continue reading

Otkup polovnih automobila

????????????????????????Agencije su na raspolaganju za sve, pa je tako nekad dovoljno da ih samo pozovete, a one najčešće dođu na lice mesta, a vi dobijate novac za svoj automobil. Kako je na prodaju automobila zbog velike ponude ponekad neophodno čekati dugo, ovo je idealna prilika da ovaj proces pojednostave. Sve agencije uglavnom pokrivaju širu regiju, tako da bez obzira na vaše mesto prebivališta, to nije barijera. Dovoljno je samo da kontaktirate neku od agencija, te jednim telefonskim pozivom i jednom njihovom posetom, ovo veoma brzo i praktično rešite. Continue reading