Konflikt – konstruktivno rješavanje problema

konfliktKonstruktivno rješavanje problema predstavlja socijalnu vještinu, ali veoma često u životnim okolnostima susrećemo se sa različitim stavovima drugih ljudi, sa kojimo možemo da dođemo u konflikt. Konflikt predstavlja sukob mišljenja u komunikaciji, gdje pojedinci zauzimaju različite stavove i mišljenja, kako u rješavanju određenog problema, tako i u svakodnevnoj komunikaciji. Continue reading