Kad dođe leto – destinacije za promenu

naslKada nastupi leto, svi bar jednom pomislimo na isto – odmor i uživanje. Kako je ovo godišnje doba idealno vreme za putovanje i posetu nekoj od turističkih destinacija, preduslov za dobro iskorišten odmor je upoznavanje sa određenom destinacijom koju bismo želeli posetiti u skladu sa mogućnostima. Uživanje na suncu, lenčarenje, upoznavanje novih mesta, tradicije, kulture i mentaliteta, zasigurno je najintenzivnije u letnjim mesecima kada se najčešće planira godišnji odmor. Continue reading

Banjski turizam Srbije

turSrbija je zemlja koja raspolaže sa preko 1, 000 izvorišta tople i hladne mineralne vode, a pored toga bogata je i prirodnim mineralnim gasom, kao i lekovitim blatom.

Osnovna uloga banjskog turizma na čemu je i baziran još u vreme Starih Rimljana jeste svrha lečenja, ali je ova primarna funkcija davno prevaziđena, pa tako u banjama svaki turist može da pronađe nešto odgovarajuće za sebe. Banjske terapije su isto tako veoma značajne zbog prevencije bolesti, te blagotvorno deluje na celokupno psiho-fizičko stanje čoveka, za održavanje forme i izgleda, svežinu duha, elastičnosti kože, učvršćivanje mišine mase, itd. Continue reading

Ribolovno područje “Nacionalni Park Tara”

Obavljanje rekreativnog ribolova na ribolovnim vodama “Nacionalni Park Tara” vrši se sukladno Zakonu o zaštiti i održivom korištenju ribljeg fonda, podzakonskim aktima proizašlim iz njega, Zakonu o nacionalnom parku Tara, Zakonu o zaštiti okoliša, Pravilniku o unutarnjem redu u nacionalnom parku Tara, programu upravljanja ribarskim područjem, Godišnjem programu upravljanja ribarskim područjem. Continue reading