Garažna vrata

garaza1Garažna vrata danas postoje u različitim oblicima, izrađena od različitih materijala i različitim funkcionisanjem. Veća vrata se najčešće izrađuju od nekoliko spojenih ploča koje se rolaju preko stropa garaže ili iznad vrata, zatim postoje vrata koja imaju operativni mehanizam, odnosno oprugu ili protivtetžu koja je neophodna za savijanje vrata, a to sve kako bi se olakšalo funkcionisanje za čoveka, te kako bi uz minimalan ljudski napor bilo omogućeno funkcionisanje vrata. Continue reading

Kako ubaciti titl u film?

titl1Film je jedna od najpopularnijih umetnosti na svetu, pa kao jedna globalna sfera nastaje u svim krajevima sveta, na svim jezicima. Kako jezik, pogotovo u umetnosti ne treba da bude barijera koja će recipienta sprečiti da u njoj uživa, tako prevođenje ili titlovanje filma predstavljaju rešenje.

Kako bioskop posećuje neznatna populacija, a filmovi se veoma retko kupuju, tako je najučestalija, a ujedno i najveća baza filmova – internet, odnosni razni sajtovi ili torenti. Continue reading

Hosting – šta je to?

hostHosting predstavlja servis, tj. usluge koji plaćate hosting provajderu koji ste odabrali. Ono što time dobijate je određeni prostor koji u stvari tako zakupljujete u njegovom serveru (računaru). Taj virtuelni prostor služi vam za web sajt, ali da bi isti bio na internetu, računar gde se vaš web sajt nalazi, odnosno server, mora stalno da bude povezan sa internetom.

Profesionalci u ovom poslu, odnosno hosting provajderi imaju servere koji su veliki i moćni, te oni hostuju vaš sajt i obezbeđuju da on bude neprekidno online, odnosno vidljiv za posetioce. Continue reading

Kako ubrzati indeksiranje strana na guglu

guglAutoritet nekog sajta gradi se pre svega kvalitetnim i mnogobrojnim dolaznih linkova koji su uejdno i pokazatelj kvaliteta određenog sajta i njegovog sadržaja. Svaki link sa nekog drugog spoljašnjeg sajta predstavlja jedan „glas“ za vaš sajt.Ukoliko neki jaki linkovi linkuju na sadržaj sajta, sajt i njegov sadržaj vrlo brzo će biti indeksovani. Kako bi drugi sajtovi linkovali na sadržaj vašeg sajta, neophodno je da njegov sadržaj bude veoma kvalitentan, originalan, izdvajajući se od svega onoga što nude drugi sajtovi. Continue reading

Ko upotrebljava GPS – navigacioni sistem

gpsPrimena GPS – prijemnika je raznovrsna, na kopnu, moru, zraku, a omogućava da se zabeleže sve kote i tačke na Zemlji i tako pomogne navigacionom sistemu koji onda usmerava kako do njih da se dođe. Primena GPS-prijemnika moguća je gotovo svuda, osim na mestima gde se javlja nemogućnost prijem signala, kao što su tuneli, pećine, garaže, podzemne lokacije, unutar zgrada, te na lokacijama ispod vode. Continue reading

GPS za početnike

gpsGPS je skraćenica za Global Positioning System, i predstavlja mrežu satelita koji kontinuirano šalju informacije koje su kodirane,  a na osnovu kojih se precizno može odrediti gde se tačno nalazite bez obzira na bilo koju zemlju sveta. Zasniva se na skupini satelita Ministarstva odbrane SAD-a koji neprestano kruže oko Zemlje, a sami sateliti šalju veoma slabe radio signale koji na taj način omogućuju GPS-prijemniku da odredi svoj trenutni položaj na Zemlji. Continue reading

5 osnovnih elemenata koje mora da ima web sajt

web1Prilikom posete vašem sajtu prvo što će svi primetiti jeste naslov koja mora da opisuje šta se nalazi na njoj. Naslov je osnovno polazište jer daje smernicu i pomaže poestiocima u njihovim interesovanjima, te tačno znaju šta ih zanima na vašem sajtu. Nalov treba da bude veoma jasan I koncizan, te smisao, te sadrži ključne reči koje će se prilikom pretrage na web ptretraživačima pronaći, te tako privući vaše potencijalne kupce. Continue reading

Šta je SEO optimizacija (Search Engine Optimisation)

seoSEO ili optimizacija sajta predstavlja način unapređenja a ujedno i promociju sajta. Osnovni cilj optimizacije je da se poveća broj posetilaca, te da vaš sajt bude postavljen na pravi način kako bi ga pretražiači pravilno razumeli. Ovaj proces je kompleksan i podrazumeva mnoštvo aspekata, kao što je npr. Korištenje reči na sajtu i njihov izbor, linkovi koji vode ka vašem sajtu, itd. Continue reading